Quan điểm cơ bản

Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với luật pháp, quy tắc, quy định, chuẩn mực xã hội và đạo đức hiện hành.

Chúng tôi sẽ đặt sự an toàn làm tiền đề chính trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu “NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT” khi chúng tôi đón nhận những thử thách mới và thay đổi để tốt hơn.

1. Tuân thủ

Chúng tôi sẽ hành động một cách thiện chí và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định và chuẩn mực xã hội hiện hành của mỗi quốc gia trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.

2. An toàn và sức khỏe

Chúng tôi sẽ đặt vấn đề an toàn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi sẽ phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao.

Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và tăng cường sức khỏe, sự hạnh phúc của nhân viên mình cũng như mang đến nơi làm việc thoải mái và sạch sẽ.

3. Mối quan hệ với khách hàng và đối tác kinh doanh

3-1. Khách hàng

Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất từ quan điểm của khách hàng.

Chúng tôi sẽ duy trì các chiến lược kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro phù hợp theo các tiêu chuẩn áp dụng ở từng quốc gia và khu vực khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra, ứng phó với vấn đề một cách chân thành và kịp thời, đồng thời hành động để ngăn chặn sự cố tái diễn.

3-2. Đối tác kinh doanh

Chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ công bằng và bình đẳng với các đối tác kinh doanh của mình và hướng tới mục tiêu cùng phát triển lành mạnh.

Chúng tôi sẽ lựa chọn nhà cung cấp phù hợp dựa trên các tiêu chí chất lượng, độ tin cậy, giá thành và các tiêu chí hợp lý khác.

Chúng tôi sẽ không theo đuổi lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Tập đoàn; chẳng hạn như nhận được lợi ích cá nhân hoặc sự tiện lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

3-3. Giao dịch trung thực và công bằng

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia và khu vực, bao gồm cả luật cạnh tranh và thực hiện giao dịch trung thực và công bằng.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định xuất/nhập khẩu áp dụng ở từng quốc gia và khu vực, đồng thời quản lý đúng cách hoạt động kinh doanh của mình trong các giao dịch xuất nhập khẩu theo quy định nội bộ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINALIFE

Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: 0972.59.63.63
Tài khoản số: 9393 8668 6886 tại Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1
Mã số thuế: 0110017493
Website: http://vinalifevietnam.com.vn