Phương thức thanh toán: chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt khi đã đủ các điều kiện như sau:

  1. Đơn đặt hàng có xác nhận của hai Bên
  2. Hóa đơn tài chính hợp lệ;
  3. Biên bản giao nhận, nghiệm thu hàng hóa có đầy đủ chữ ký của đại diện hai bên;
  4. Giấy bảo hành (Bản gốc)
  5. Các chứng từ kèm theo hàng hóa (C/O, C/Q …).

Trường hợp Bên Mua chỉ định các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện việc mua hàng và nhận hàng thì Bên Bán có nghĩa vụ xuất hóa đơn theo thông tin chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Bên Mua được thông báo từ người đại diện của Bên Mua. 

Hình thức chuyển khoản sẽ được chuyển khoản theo thông tin như sau:

Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN VINALIFE VIỆT NAM

Số tài khoản : 9393 8668 6886 tại Ngân hàng Quân Đội 

Chi nhánh Sở giao dịch 1