Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất . Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô cũ trong cùng một tỉnh được thực hiện thông qua các bước đơn giản như sau:

Làm và Công Chứng Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Lập Hợp Đồng Mua Bán:

Bên bán và bên mua thống nhất và tạo hợp đồng mua bán xe ô tô. Hợp đồng này sau đó được ký kết và mang đến phòng công chứng để xác thực.

Bản hợp đồng được sao chép thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản.

Nộp Lệ Phí Trước Bạ:

Sau khi hợp đồng được công chứng, chủ xe chuẩn bị giấy tờ xe và đến Chi Cục Thuế địa phương để nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ được tính là 2% giá trị xe tại thời điểm bán.

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Điều Chuyển Đăng Ký Xe:

Sau khi nộp lệ phí trước bạ, chủ xe và bên mua đến Sở Giao Thông Vận Tải để thực hiện thủ tục đổi chủ đăng ký xe.

Các giấy tờ cần thiết bao gồm hợp đồng mua bán đã công chứng, chứng minh nhân dân của cả hai bên, và các giấy tờ liên quan đến xe.

Nhận Biển Số Mới và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe:

Hoàn thành thủ tục đổi chủ, chủ mới sẽ nhận được biển số mới và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe từ Sở Giao Thông Vận Tải.

Quy trình này không chỉ đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp cho người mua mà còn chuyển đổi thông tin chủ sở hữu xe trong hồ sơ đăng ký của cơ quan quản lý địa phương.

Nộp Lệ Phí Trước Bạ và Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô Trong Cùng Tỉnh

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Nộp Lệ Phí Trước Bạ:

Quy trình tính lệ phí trước bạ để sang tên xe ô tô trong cùng một tỉnh dựa trên giá trị xe tại thời điểm bán, với các tỷ lệ áp dụng như sau:

Xe ô tô mới mua: 100%

Xe ô tô sử dụng được 1 năm: 90%

Xe ô tô sử dụng được 1 – 3 năm: 70%

Xe ô tô sử dụng được 3 – 6 năm: 50%

Xe ô tô sử dụng được 6 – 10 năm: 30%

Xe ô tô sử dụng trên 10 năm: 20%

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Sang Tên, Đổi Chủ Xe Ô Tô:

Bước cuối cùng trong quá trình sang tên đổi chủ xe ô tô trong cùng tỉnh.

Chủ xe cần chuẩn bị các loại giấy tờ như Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe, Giấy Khai Đăng Ký Xe, Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân, Hợp Đồng Mua Bán đã công chứng, Chứng Từ Nộp Lệ Phí Trước Bạ, và Giấy Khai Sang Tên, Di Chuyển Xe.

Sau khi xem xét hồ sơ, cảnh sát giao thông sẽ gửi giấy hẹn để chủ xe nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe mới. Biển số xe vẫn được giữ nguyên (đối với biển 5 số).

Việc đăng kiểm và làm lại sổ đăng kiểm có thể chờ đến thời hạn được ghi trong sổ đăng kiểm cũ.

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô Khác Tỉnh

Lập và Công Chứng Hợp Đồng Mua Bán Xe Ô Tô:

Quá trình sang tên xe ô tô khác tỉnh bắt đầu với việc lập và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô.

Hai bên thương lượng về giá cả, ưu đãi, và khuyến mãi. Nếu đạt được thỏa thuận, hợp đồng mua bán sẽ được lập và mang đi công chứng để xác thực.

Phí công chứng sẽ được tính dựa trên một phần trăm của giá xe được ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng công chứng mua bán sẽ được sao chép thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản, đánh dấu sự hoàn tất của quá trình mua bán xe ô tô.

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

 

Nộp Lệ Phí Trước Bạ:

Sau khi công chứng hợp đồng mua bán, bước tiếp theo là mang giấy tờ đến cơ quan thuế địa phương nơi cư trú để nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí trước bạ sẽ được tính dựa trên 2% giá trị xe tại thời điểm hiện tại.

Chuẩn Bị Giấy Tờ Cho Quá Trình Đăng Ký:

Chuẩn bị giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hợp đồng mua bán công chứng, và các giấy tờ về xe.

Chuyển Đến Sở Giao Thông Vận Tải:

Sau khi đã nộp lệ phí trước bạ và chuẩn bị giấy tờ, chủ xe cùng bên mua cần đến Sở Giao Thông Vận Tải để thực hiện thủ tục đăng ký và đổi chủ xe.

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Nhận Biển Số Mới và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe:

Hoàn tất thủ tục đăng ký, chủ xe mới sẽ nhận được biển số mới và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe từ Sở Giao Thông Vận Tải.

Quá trình này giúp đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của người mua và cập nhật thông tin chủ sở hữu xe trong hồ sơ đăng ký của cơ quan quản lý địa phương.

Tính Giá Trị Xe Theo Thời Gian Sử Dụng:

Giá trị xe được xác định dựa trên các tỷ lệ phần trăm tương ứng với thời gian sử dụng như sau:

Xe Ô Tô Mới Mua: 100%

Xe Ô Tô Sử Dụng Được 1 Năm: 90%

Xe Ô Tô Sử Dụng Được 1 – 3 Năm: 70%

Xe Ô Tô Sử Dụng Được 3 – 6 Năm: 50%

Xe Ô Tô Sử Dụng Được 6 – 10 Năm: 30%

Xe Ô Tô Sử Dụng Trên 10 Năm: 20%

Lưu ý: Tỉ lệ phần trăm được tính theo giá xe lúc mới mua, không phải giá trị xe được nêu trong hợp đồng. Điều này giúp xác định lệ phí trước bạ theo giá trị thực tế của xe tại thời điểm mua mới, thể hiện sự công bằng trong việc đánh giá giá trị xe theo thời gian sử dụng.

Rút Hồ Sơ Gốc của Xe

Trong quá trình sang tên xe ô tô khác tỉnh, bước tiếp theo là rút hồ sơ gốc của xe. Bước này được chia thành các giai đoạn nhỏ như sau:

1. Chuẩn Bị Giấy Tờ cho Việc Rút Hồ Sơ Gốc của Xe:

Chuủ xe cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Giấy khai sang tên, di chuyển xe (theo mẫu có sẵn).

Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Giấy chứng nhận biển số xe.

Hợp đồng mua bán xe ô tô đã được công chứng.

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Chứng từ đã nộp lệ phí trước bạ.

2. Nộp Giấy Tờ Lên Phòng Cảnh Sát Giao Thông:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chủ xe sẽ nộp lên phòng Cảnh Sát Giao Thông tại địa phương đã đăng ký trước đó.

3. Nhận Lại Hồ Sơ Gốc của Xe:

Chủ xe, sau khi hoàn tất việc nộp đầy đủ giấy tờ và chứng từ, sẽ nhận được giấy hẹn từ cơ quan Cảnh Sát Giao Thông.

Dựa vào giấy hẹn, chủ xe đến cơ quan để rút lại hồ sơ gốc của xe.

Qua quá trình này, chủ xe sẽ có trong tay hồ sơ gốc mới, đã được cập nhật với thông tin mới về chủ sở hữu, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của quyền sở hữu.

Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất
Phí sang tên Ô tô và Thủ tục sang tên Ô tô Mới Nhất

Nộp hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký xe mới

Hoàn Tất Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó, thủ tục sang tên xe ô tô cơ bản đã được đảm bảo. Bạn sẽ mang theo toàn bộ giấy tờ đã thu thập đến phòng Cảnh Sát Giao Thông địa phương để tiến hành việc sang tên xe ô tô. Ngoài các giấy tờ đã liệt kê ở trên, bạn cũng cần mang theo:

  • Chứng minh hoặc căn cước công dân.
  • Sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua.

Sau khi nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, bạn sẽ nhận được giấy hẹn để lên nhận lại giấy chứng nhận đăng ký xe mới. Tính đến thời điểm này, thủ tục đã chấm dứt.

Kiểm Tra Xe và Làm Sổ Đăng Kiểm Mới

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mới, chủ xe sẽ đưa xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới địa phương để kiểm tra và làm sổ đăng kiểm mới. Sau bước này, thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô sẽ hoàn tất.

Căn Cứ Pháp Lý:

  • Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.
  • Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
  • Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 301/2016-TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tin liên hệ 

MUA Ô TÔ CŨ TOÀN QUỐC
Khách hàng là thượng đế, phải quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng

Địa Chỉ: 284 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 Hotline: 0903.447.228 
 

>>>> Xem thêm

So sánh Hyundai Solati và Ford Transit

So sánh Hyundai Elantra Sport và Mazda 3

So sánh Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra

Đánh giá xe Rolls-Royce Cullinan

So sánh Mercedes-Benz GLC và BMW X3

5/5 - (1 bình chọn)
[bvlq_danh_muc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *